martes, 13 de diciembre de 2011

Leis da Gestalt

Lei da semellanza
Lei da boa dirección
Lei figura e fondo


Lei da proximidade

Exercicios de fotografía.

 Destacar o motivo mediante un fondo homoxeneo.
Fotografía dun motivo cun fondo heteroxéneo.
 Detalle
 Tema completo
Medio

 Laipeintin
Laipeintin

 Enfoque do motivo centrado
Enfoque do motivo descentrado


 Trepidación (foto sacada a pulso)
Foto sacada axudandose dun trípode


 Fotografía en movemento: motivo enfocado
Fotografía en movemento: fondo enfocado

 Medioción da exposición nun punto escuro

Medición da exposición nun punto claro

 Exposición: +5EV
 Exposición -5EV
 Exposición -3EV
 Exposición -1EV
 Exposición 0EV
 Exposición -5EV
Exposición +3EV


 Distancia focal máxima
Distancia focal mínima

Pictogramas (matrimonio, acuario, tenda de botóns)